©portno dru¹tvo ©marje - Sap

Ljubljanska cesta 49

1293 ©marje - Sap

E-mail: info@sdsmarjesap.si

 

predsednik : Robert Polaj¾er

tajnik : Matja¾ Mi¹kec

 

©PORTNO DRU©TVO ©MARJE-SAP ima več sekcij v katere se lahko včlanite tudi vi.

Za bolj¹e informacije obi¹čite njihovo spletno stran www.sdsmarjesap.si

             

  AEROBIKA      KOLESARSTVO     KO©ARKA     NAMIZNI TENIS     NOGOMET          ODBOJKA            TENIS     

Kontakt:

Mobitel predsednik: 031/601-641

Mobitel tajnica: 031/601-640

Telefon:  01/7875-783
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si


Koledar dogodkov
PRIJAVA OKVAR NA JAVNI RAZSVETLJAVI

 http://www.jrl.si/prijava-napak


Urejanje strani