©portno dru¹tvo ©marje - Sap

Ljubljanska cesta 49

1293 ©marje - Sap

E-mail: info@sdsmarjesap.si

 

Predsednik: Robert Polaj¾er

Tajnik: Matja¾ Mi¹kec

 

©PORTNO DRU©TVO ©MARJE - SAP ima več sekcij, v katere se lahko včlanite tudi vi.

Za več informacij obi¹čite njihovo spletno stran: www.sdsmarjesap.si

             

AEROBIKA  KOLESARSTVO  KO©ARKA  NAMIZNI TENIS  NOGOMET  ODBOJKA       TENIS     Krajevna skupnost 

©MARJE - SAP

 

Predsednik: +386 (0)31 601 641

Tajnica: +386 (0)31 601 640

Pisarna:  +386 (0)1 787 57 83
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si

 


Koledar dogodkov
Javna razsvetljava 
Urejanje strani