ZAČASNA PROMETNA SIGNALIZACIJA ZARADI DOGRADITVE AVTOCESTNEGA PRIKLJUČKA ©MARJE - SAPZapora: ©marje - Mali Vrh (zaradi gradnje pločnikov)
Zapora: ©marje - Veliki Vrh (popolna zapora)

Zapora: AC - predor
Zapora: Gradnja priključka (skica)

Zapora: Gradnja polnega priključka


Zapora: Lahova - Veliki Vrh

Zapora: ©marje - Veliki Vrh (zapora čez vikende)

Zapora: Gajniče (most)Krajevna skupnost 

©MARJE - SAP

 

Predsednik: +386 (0)31 601 641

Tajnica: +386 (0)31 601 640

Pisarna:  +386 (0)1 787 57 83
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si

 


Koledar dogodkov
Javna razsvetljava 
Urejanje strani