Dobrodo¹li v krajevni skupnosti ©marje Sap

V kolikor imate zanimive podatke o na¹ih krajih, zgodovini in tudi tekoči problematiki, in bi jih radi delili z drugimi krajani nam to lahko sporočite po spletnem obrazcu.

Uradne ure

Uradne ure :

vsak četrtek od 17:00 do 18:30
Nahajamo se v novih prostorih na Ljubljanski cesti 39 - vhod desno od po¹te in nato po hodniku do konca.

Najbolj iskano:

gasilci
uradne ure
dogodki v kraju


s posebnimi gosti iz čarobne Rezije

Nedelja, 28. avgust 2016 ob 11. uri na trgu pred cerkvijo

v ©marju-Sapu.

Vabljeni na osrednjo prireditev

TURISTIČNEGA DRU©TVA ©MARJE-SAP,

kjer boste pri delu videli brusače, furmane, ribni¹kega

suhorobarja, mizarje, sodarja, pletarje, čebelarja, ¹ivilje,

čevljarja, vezilje, pletilje, čipkarice, predelovalce

lanu, izdelovalca harmonik popravljalca loncev ter

izdelovalce cvetja iz papirja, kvačkannega nageljna,

zobotrebcev in druge.

Obiskovalci boste lahko preizkusili svoje ročne

spretnosti in tekmovali v ¾aganju z »amerikanko«.

Posebna zanimivost bodo

brusači iz daljne Rezije z nenavadnimi kolesi,

prirejenimi za bru¹enje.

Radi vam bodo nabrusili srpe, no¾e, ¹karje...

Prav gotovo ne boste prezrli ©marskih furmanov,

ki bodo s konjsko vprego preva¾ali hlodovino in prikazali,

kako se z dolgim tovorom »zvozi« oster ovinek (¹tarcanje).

Prireditev bomo popestrili z zanimivim

kulturnim programom in ustvarjalnimi

delavnicami za otroke in odrasle.

Čaka vas bogat srečelov,

dobra hrana in pijača!

Prisrčno

dobrodo¹li!

PROGRAM

• 11.00 Prihod slavnostne povorke nastopajočih

• 11.10 Uvodne besede prireditelja in pozdravni nagovori

• 11.20 do 15.00 Predstavitev posameznih dejavnosti skozi zgodbe,

pesem in ples

Delavnice za otroke med 11.15 in 14.00

Tekmovanje v ¾aganju z »amerikanko« od 13.00 do 14.00

Obrti in izvedbe delavnic predstavijo:

Kulturno dru¹tvo »Rozajanski Dum« iz

Italije, ©marski furmani s prijatelji, člani

PGD ©marje-Sap, Jaklič Franc, Anton Ko¾elj,

Tone Hočevar, Jani Kal¹ek, Tone Dolničar,

Primo¾ ©tajner, Janez Skubic, Jo¾e Pečjak, Olga

Marguč, Mojca Jančar, Marta Oven, Miha Kuler,

Stane Jagodic, Mirela in Jaka Kleč, Vrtec Pika

©marje-Sap, krajani in člani Turističnega dru¹tva

©marje-Sap.

V kulturnem programu sodelujejo:

• Folklorna skupina COF, Ljubljana

• Mo¹ki pevski zbor ©marje-Sap

• Tambura¹ka skupina KD Sv. Mihael Grosuplje

• Skupina MI, ©marje-Sap

• Učenci O© Louis Adamič, Podru¾nična ¹ola ©marje-Sap

• Harmonikarji

• Ljudske pevke Večerna zarja, ©marje-Sap

Povezovalca: Bla¾ Kokelj in Tanja Zava¹nik

Gostinska ponudba: Va¹ka gostilna Rozika, Turjak
 

Pozabljene obrti

Kontakt:

Mobitel predsednik: 031/601-641

Mobitel tajnica: 031/601-640

Telefon:  01/7875-783
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si


Koledar dogodkov
PRIJAVA OKVAR NA JAVNI RAZSVETLJAVI

 http://www.jrl.si/prijava-napak


Urejanje strani

Naključne slike