NAJSTAREJ©E GASILSKO DRU©TVO V ©IR©I OKOLICIGASILSKI DOM SO ČLANI RAZ©IRILI LANSKO LETO
 OTROCI PRIDNO VADIJO

Kontakt:

Mobitel predsednik: 031/601-641

Mobitel tajnica: 031/601-640

Telefon:  01/7875-783
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si


Koledar dogodkov
PRIJAVA OKVAR NA JAVNI RAZSVETLJAVI

 http://www.jrl.si/prijava-napak


Urejanje strani