Krajevna skupnost ©marje-Sap obsega naslednje vasi : Cikava, Gajniče, Huda Polica, Mali Vrh, Paradi¹če, Podgorica, Sela,©marje-Sap, Veliki Vrh, Tlake in Zgornja Slivnica.

 

V spodnji tabeli je nekaj statističnih podatkov ¹tevila prebivalcev po posameznih krajih na¹e KS.


Statistični podatki o ¹tevilu prebivalcev na dan 1.7.2013 po naseljih KS ©marje-Sap:

 
Ime naselja1.7.2013
skupaj
0-14 let% 15-64 let%65+ let%
CIKAVA2725921,6918768,75269,56
GAJNIČE4848,333470,831020,83
HUDA POLICA23521,741565,22313,04
MALI VRH PRI ©MARJU3625214,3625169,345916,30
PARADI©ČE74912,166182,4345,41
PODGORICA PRI ©MARJU841113,105970,241416,67
SELA PRI ©MARJU1703218,8211668,242212,94
©MARJE-SAP151225016,53103668,5222614,94
TLAKE2575922,9618170,43176,61
VELIKI VRH PRI ©MARJU23539326,3522563,74359,92
ZGORNJA SLIVNICA1102119,096660,002320,91
SKUPAJ KS ©marje-Sap326559518,22223168,3343913,45
SLOVENIJA205911429928814,53140329768,1835585917,28
Vir : Centralni register prebivalstva
 
Hitri pregled:
Glede na % od skupnega ¹tevila prebivalcev v posameznem naselju lahko razberemo, da ima najmlaj¹o populacijo v na¹i KS naselje Veliki Vrh sledijo pa mu Tlake, Huda Polica in Cikava.
Dele¾ najstarej¹ega prebivalstva pa imajo največje, naselja Zgornja Slivnica in Gajniče.
Najslab¹e ka¾ejo kazalci za naselje Gajniče, katero ima najmanj¹i dele¾ mladih od 0-14 let in največji dele¾ starej¹ih od 65 let. To pomeni, da se naselje pospe¹eno stara.
Najbolj¹i kazalci pa ka¾ejo za naselja Veliki Vrh in Tlake, saj imata obe naselji zelo velik dele¾ mladih do 14 let ter zelo majhen dele¾ starej¹ih nad 65 let. Očitno so se v ta kraja priseljevale v glavnem mlade dru¾ine, kar pomeni, da je na¹a krajevna skupnost prijazna za mlade dru¾ine in nudi njihovim otrokom srečno in varno odra¹čanje v najbolj občutljivih letih.
PRIMERJAVA S SLOVENIJO:
Pogled na povprečje v Sloveniji lahko rečemo, da imamo v ©marju-Sap nadpovprečen dele¾ mladih in podpovprečen dele¾ starej¹ih, kar je zelo vzpodbudno za prihodnji razvoj kraja.

Statistični podatki ¹tevila prebivalcev po naseljih v KS ©marje-Sap:
Ime naselja1.1.
2009
1.1.
2010
1.1.
2011
1.1.
2012
1.1.
2013
CIKAVA253251254260262
GAJNIČE4542424146
HUDA POLICA2326242323
MALI VRH PRI ©MARJU358361351359361
PARADI©ČE6970727171
PODGORICA PRI ©MARJU8990898584
SELA PRI ©MARJU161157160165168
©MARJE-SAP14731488149215121525
TLAKE214224228250246
VELIKI VRH PRI ©MARJU278299324333343
ZGORNJA SLIVNICA98102104108108
SKUPAJ KS ©marje-Sap30613110314032073237
Vir : Centralni register prebivalstva
 

Statistični podatki za pretekla leta:
Ime naseljaMaj 2008 Dec. 2007Junij 2007Nov. 2006Junij 2006Nov. 2005Maj 2005Okt 2004April 2003
CIKAVA249 241244239236225225227220
GAJNIČE45 4546464646464133
HUDA POLICA24 2424252323232322
MALI VRH PRI ©MARJU354 354353353354360357360360
PARADI©ČE68 6869646362616265
PODGORICA PRI ©MARJU84 8291898992898687
SELA PRI ©MARJU162 161161161159159160158152
©MARJE-SAP1459 14601458146314591459145414321369
TLAKE184 184168154137131128122121
VELIKI VRH PRI ©MARJU257 251247251251248248247240
ZGORNJA SLIVNICA100 104104111113116117106100
Vir : Centralni register prebivalstva
 

 NEKAJ STAREJ©IH FOTOGRAFIJ VASI IZ NA©E K SKrajevna skupnost 

©MARJE - SAP

 

Predsednik: +386 (0)31 601 641

Tajnica: +386 (0)31 601 640

Pisarna:  +386 (0)1 787 57 83
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si

 


Koledar dogodkov
Javna razsvetljava 
Urejanje strani