KJE SMO?  

Zemljevid kje je kraj MALI VRH PRI ©MARJU se nahaja na spletni strani najdi.si in do njega lahko pridete s klikom tukaj.

 

 

OPIS

Mali vrh pri ©marju le¾i 350 do 370 m visoko. Je precej razlo¾ena vas na istoimenskem hribu ter na njegovem zahodnem in severnem pobočju. Jedro kraja je vrh ¹marskega klanca tik nad cesto ©marje - Lujubljana, kjer so peskokopi. Na ju¾ni strani je grič Malija, na severovzhodni Vrhovka (464 m). Na vzno¾ju Malega vrha so močvirni travniki Gnojnice, kjer teče potoček Stavka, ki so ga ob izviru zajezili za ¹marski vodovod. Pod naseljem je ¾eleznini¹ki predor in ¾e na barski ravnini travniki Pustice.

 

ZGODOVINA

Vas se je v 140 letni zgodovini ¹tevila prebivalcev vztrajno povečevala. Tako je bilo leta 1869 v vasi 71 va¹čanov, leta 1961 132 va¹čanov in sedaj ¹teje vas ¾e 354 ljudi.

Ob potoku, ki priteče s Ple¹, je včasih deloval ®varclov mlin.Krajevna skupnost 

©MARJE - SAP

 

Predsednik: +386 (0)31 601 641

Tajnica: +386 (0)31 601 640

Pisarna:  +386 (0)1 787 57 83
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si

 


Koledar dogodkov
Javna razsvetljava 
Urejanje strani