Vsi krajani kateri ¾elite, da se objavi dogodek, kateri se bo dogajal v na¹em kraju, na na¹i spletni strani, nas, prosimo, kontaktirajte na enega od kontaktov.

Objavljamo izključno samo dogodke, ki se dogajajo v na¹i krajevni skupnosti.

 

KS ©marje-Sap

Kontakt:

Mobitel predsednik: 031/601-641

Mobitel tajnica: 031/601-640

Telefon:  01/7875-783
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si


Koledar dogodkov
PRIJAVA OKVAR NA JAVNI RAZSVETLJAVI

 http://www.jrl.si/prijava-napak


Urejanje strani