Vsi krajani kateri ¾elite, da se objavi dogodek, kateri se bo dogajal v na¹em kraju, na na¹i spletni strani, nas, prosimo, kontaktirajte na enega od kontaktov.

Objavljamo izključno samo dogodke, ki se dogajajo v na¹i krajevni skupnosti.

 

KS ©marje-SapKrajevna skupnost 

©MARJE - SAP

 

Predsednik: +386 (0)31 601 641

Tajnica: +386 (0)31 601 640

Pisarna:  +386 (0)1 787 57 83
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si

 


Koledar dogodkov
Javna razsvetljava 
Urejanje strani