KJE SMO?  

Zemljevid kje je kraj PODGORICA se nahaja na spletni strani najdi.si in do njega lahko pridete s klikom tukaj.

OPIS

Podgorica le¾i 380 m nad morjem. Vasica je gručasta v gričevju severovzhodno od ©marja in ¹teje 84 prebivalcev. Na zahodni strani je gozdnati Farov¹ki hrib (430 m). Na njegovem ju¾nem robu je kmetija Pri zgončku (ime po nekdanji kapeli). Nad vasjo je Frkolija. Na jugu in vzhodu je ¹ir¹a dolina Vodotučna.

Podgorica ¹e ni opremljena z meteorno in fekalno kanalizacijo.

 

ZGODOVINA

©tevilo prebivalcev je v Podgorici skozi zgodovino nihalo. Tako je leta 1869 bilo 85 prebivalcev, nakar je padlo leta 1910 na 68 du¹, pa spet naraslo do leta 1948 na 82 ljudi. Do leta 1981 pa je zopet padalo in doseglo najni¾je ¹tevilo 48 prebivalcev, nakar se je spet dvignilo na dana¹nje ¹tevilo prebivalcev.

Vas je leta 1955 dobila vodovod iz bli¾njega studenca v pobočju Farov¹kega hriba.Krajevna skupnost 

©MARJE - SAP

 

Predsednik: +386 (0)31 601 641

Tajnica: +386 (0)31 601 640

Pisarna:  +386 (0)1 787 57 83
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si

 


Koledar dogodkov
Javna razsvetljava 
Urejanje strani