OBRAZCI in VLOGE

Obrazci, ki jih vlagate na občini :

Obrazec splosne vloge.pdf 16.3KB
Obrazec splosne vloge.rtf 7.3KB
Obrazec izracun KP po ZN.pdf 110.2KB
Obrazec izracun KP po ZN.doc 163.0KB
Vloga za lok. inf. za gradnjo.pdf 126.2KB
Vloga za lok. inf. za gradnjo.doc 42.0KB
Obrazec za predkupno pravico.pdf 69.6KB
Parcelacija zemljišča.pdf 107.7KB
Namenska raba zemljišča.pdf 84.4KB
Namenska raba zemljišča.doc 42.0KB
Komunalni prispevek.pdf 179.4KB
Komunalni prispevek.doc 174.0KB
Predlogi za priznanja.pdf 173.1KB
Predlogi za priznanja.doc 58.5KB
Oprostitev plačila NUSZ.pdf 107.0KB
Oprostitev plačila NUSZ.doc 155.0KB

Obrazci v zvezi z otroci (vložiti na občini) :

Vloga darilo za novorojence.pdf 133.1KB
Vloga darilo za novorojence.rtf 1.6MB
Vloga za znižano plačilo vrtca.pdf 243.6KB
Vloga za oprostitev plačila vrtca.pdf 75.2KB

Obrazci v zvezi z otroci (vložiti na CSD Grosuplje):

Poziv za državne štipendije.pdf 133.8KB
Vloga za državno štipendijo.pdf 315.8KB
Otroški dodatek 2008.pdf 160.2KB
Otroški dodatek-priloga.xls 38.0KB
Navodila za otroški dodatek 2008.pdf 42.8KB
Vloga za dodatek za veliko družino.pdf 69.3KB
Vloga za očetovski dopust.pdf 35.1KB
Potrdilo o zaposlitvi.pdf 54.1KB
Izjava o nego. in varovanju otroka.pdf 11.7KB

Carinska uprava (Šmartinska cesta):

Obrazec e-TRO-A.rtf 144.0KB

Upravna enota Grosuplje:

Gradbeno dovoljenje.doc 41.5KB
Izdaja delovne knjižice.doc 24.5KB

Zavod RS za zaposlovanje :

Denarno nad. za brezposelnosti.doc 49.5KB
Navodilo brezposelnost.doc 49.5KB

Kontakt:

Mobitel predsednik: 031/601-641

Mobitel tajnica: 031/601-640

Telefon:  01/7875-783
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si


Koledar dogodkov
PRIJAVA OKVAR NA JAVNI RAZSVETLJAVI

 http://www.jrl.si/prijava-napak


Urejanje strani