VIZITKA :

KRAJEVNA SKUPNOST ©MARJE - SAP

Ljubljanska cesta 41                                                

1293 ©marje - Sap                                                             

 

Predsednik : +386 (0)31 601 641 (Janez Pintar)

Tajnica: +386 (0)31 601 640 (Antonija Potokar)

Pisarna: +386 (0)1 787 57 83

Splet: www.smarje-sap.si

E-mail : ks.smarje.sap@siol.net 

 

ID ¹tevilka: 18116019

Matična ¹tevilka: 5028779

TRR: SI56 0123 2645 0795 623

 

URADNE URE:

Uradne ure: vsak četrtek od 17:00 do 18:30 v prostorih KS (Ljubljanska cesta 39 - vhod desno od po¹te in nato po hodniku do konca).

 Svet krajevne skupnosti ©marje - Sap

Svet krajevne skupnosti ©marje - Sap sestavlja 11 svetnikov, ki so izvoljeni na lokalnih volitvah.


Leta 2014 smo izvolili naslednje predstavnike :

Krajevna skupnost ©marje - Sap - VOLILNA ENOTA 01   01.
02.
Marjan ©trubelj
Alja¾ Nučič Skok
Krajevna skupnost ©marje - Sap - VOLILNA ENOTA 0203.
04.

Janez Pintar

Danijel Čak¹

Krajevna skupnost ©marje - Sap - VOLILNA ENOTA 03
05.
06.
07.
Jo¾e Mehlin
Andrej Struna
Marjan Kastelic
Krajevna skupnost ©marje - Sap - VOLILNA ENOTA 04
08.
09.
10.

Darja ©tibernik 
Janez Toma¾in

Boris Polaj¾er

Krajevna skupnost ©marje - Sap - VOLILNA ENOTA 0511.Sonja Boh


Na prvi seji je bil za predsednika izvoljen Janez Pintar, podpredsednik pa je Andrej Struna.Krajevna skupnost 

©MARJE - SAP

 

Predsednik: +386 (0)31 601 641

Tajnica: +386 (0)31 601 640

Pisarna:  +386 (0)1 787 57 83
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si

 


Koledar dogodkov
Javna razsvetljava 
Urejanje strani