VIZITKA :

KRAJEVNA SKUPNOST ©MARJE-SAP

Ljubljanska cesta 41                                                         

1293 ©marje - Sap                                                             

 

mobitel predsednik : 031/601-641 - Janez Pintar

mobitel tajnica : 031/601-640 - Antonija Potokar

telefon + faks : 01/7875-783

internet : www.smarje-sap.si

e-mail : ks.smarje.sap@siol.net 

 

davčna ¹tevilka : 18116019

matična ¹tevilka : 5028779

TRR račun : 01232-6450795623

 

URADNE URE:

Uradne ure so vsak četrtek od 17:00 do 18:30 v prostorih KS. Od pomladi leta 2007 so novi prostori na Ljubljanski cesti 39 - vhod desno od po¹te in nato po hodniku do konca.

 

Svet krajevne skupnosti ©marje -Sap

Svet krajevne skupnosti ©marje -Sap predstavlja 11 svetnikov, ki so izvoljeni na lokalnih volitvah.


Leta 2014 smo izvolili naslednje predstavnike :

Krajevna skupnost - ©marje - Sap - VOLILNA ENOTA 01   1.
2.
Marjan ©trubelj
Alja¾ Nučič Skok
Krajevna skupnost - ©marje - Sap - VOLILNA ENOTA 023.
4.

Janez Pintar

Danijel Čak¹

Krajevna skupnost - ©marje - Sap - VOLILNA ENOTA 03
5.
6.
7.
Jo¾e Mehlin
Andrej Struna
Marjan Kastelic
Krajevna skupnost - ©marje - Sap - VOLILNA ENOTA 04
8.
9.
10.

Darja ©tibernik 
Janez Toma¾in

Boris Polaj¾er

Krajevna skupnost - ©marje - Sap - VOLILNA ENOTA 0511.Sonja Boh


Na prvi seji je bil za predsednika izvoljen Janez Pintar.


 

Kontakt:

Mobitel predsednik: 031/601-641

Mobitel tajnica: 031/601-640

Telefon:  01/7875-783
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si


Koledar dogodkov
PRIJAVA OKVAR NA JAVNI RAZSVETLJAVI

 http://www.jrl.si/prijava-napak


Urejanje strani