KJE SMO?  

Zemljevid kje je kraj SELA PRI ©MARJU se nahaja na spletni strani najdi.si in do njega lahko pridete s klikom tukaj.

 

OPIS

Sela pri ©marju le¾ijo na nadmorski vi¹ini 334 m. To je strnjena vas na obeh straneh stranske ceste Cikava - Bičje. Trenutno je v vasi 162 prebivalcev. Na zahodu je Hrib (360 m) z njivami in gozd Bor¹t, kjer je več globokih vrtač. Na jugu in vzhodu so delno zamočvirjeni travniki ob potoku Bičje. V letu 2008 so tudi izgradili zadr¾evalnik Bičje, ki se praktično dotika vasi s svojo zapornico. Gor vodno bo suhi zadr¾evalnik, kateri se bo v primeru večjih padavin napolnil in preprečeval poplave v naselju Brezje in Grosuplje.

 

ZGODOVINA

Vas je v letu 1869 ¹tela 84 prebivalcev, katerih ¹tevilo je vztrajno vendar počasi nara¹čalo vse do leta 1931, ko je zabele¾eno 109 prebivalcev. Nato je do leta 1961 ¹tevilo upadlo na 88 va¹čanov, ter nato spet postopoma nara¹čalo na sedanje ¹tevilo. Va¹čani so izredno aktivni pri urejanju svojega kraja ter imajo svoje turistično dru¹tvo. Udele¾ujejo se srečanj krajanov iz krajev po imenu Sela, Selo.Krajevna skupnost 

©MARJE - SAP

 

Predsednik: +386 (0)31 601 641

Tajnica: +386 (0)31 601 640

Pisarna:  +386 (0)1 787 57 83
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si

 


Koledar dogodkov
Javna razsvetljava 
Urejanje strani