KJE SMO?  

Zemljevid kje je kraj ZGORNJA SLIVNICA se nahaja na spletni strani najdi.si in do njega lahko pridete s klikom tukaj.

OPIS

Zgornja Slivnica je gručasta vas na 360 m nadmorske vi¹ine na planoti severozahodno od Magdalenske gore ob cesti iz ©marja. Na severovzhodni strani je gozdnati Bor¹t in suha podolgovata kra¹ka dolina Ograja, kjer so ko¹enice, njive in sadovnjaki. Na jugu je globoka dolina Močile z obdobnim studencem. Na severovzhodu je dolina ©umnik z istoimenskim potokom, kjer je ¹e nedavno mlel mlin.

Vas po statistiki iz maja v letu 2008 ¹teje 100 prebivalcev.

Vas ima vodovod.

 

ZGODOVINA

Staro ime kraja je bilo Selo.

Leta 1869 je vas ¹tela 146 va¹čanov, največ jih je bilo zabele¾enih leta 1931 159 prebivalcev. Od takrat se je ¹tevilo vztrajno zmanj¹evalo in leta 1991 ¹telo samo 79 va¹čanov.Krajevna skupnost 

©MARJE - SAP

 

Predsednik: +386 (0)31 601 641

Tajnica: +386 (0)31 601 640

Pisarna:  +386 (0)1 787 57 83
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si

 


Koledar dogodkov
Javna razsvetljava 
Urejanje strani