KJE SMO?  

Zemljevid kje je kraj TLAKE PRI ©MARJU se nahaja na spletni strani najdi.si in do njega lahko pridete s klikom tukaj.

 

 

 

OPIS

Tlake so vas s 184 prebivalci in le¾i ob stari cesti, ki je ostanek nekdanje rimske ceste Emona - Neviodunum. Vzporedna z njo je na ju¾ni strani stara cesta Ljubljana - Zagreb, na severu pa nova avtomobilska cesta.

Vas je razdeljena na spodnji del Tlak in na zgornji del Tlak.

Spodnji del se nahaja iz smeri ©kofljice, kjer v vzno¾ju zavijemo desno in ¾e smo na začetku spodnjega dela vasi.

Zgornji del se nahaja nad ¾elezni¹ko progo in meji z Malim Vrhom. Dostop do zgornjega dela Tlak je iz smeri ©marja po Rimski cesti. Zgornji del Tlak le¾i levo od Rimske ceste desno je del Malega Vrha.

Vas ima vodovod.

 

ZGODOVINA

Na zahodni in ju¾ni strani doline Ravne in ob avtomobilski cesti se nahaja gozd. Nad vasjo pri ¾elezni¹kem predoru izvira potok Gorenjca, ki teče proti Lani¹čam. Ob njej so nekdaj napajali ¾ivino.

Vas je imela leta 1869 59 prebivalcev. Do leta 1961 je ¹tevilo va¹čanov naraslo na 121, potem pa statistika zabele¾i leta 1971 upad prebivalstva in jih je v vasi samo ¹e 67. Potem je ¹tevilo spet  počasi nara¹čalo.Krajevna skupnost 

©MARJE - SAP

 

Predsednik: +386 (0)31 601 641

Tajnica: +386 (0)31 601 640

Pisarna:  +386 (0)1 787 57 83
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si

 


Koledar dogodkov
Javna razsvetljava 
Urejanje strani