KJE SMO?  

Zemljevid kje je kraj VELIKI VRH PRI ©MARJU se nahaja na spletni strani najdi.si in do njega lahko pridete s klikom tukaj.

 

OPIS

Veliki vrh pri ©marju je od ©marja oddaljen 600 m. Vas je gručasta in le¾i na terasi na severozahodnem koncu ©marske kotline, ki jo tu zapira z me¹anim gozdom zarasla Vrhovka (464 m). Dostop do vasi je po cesti z Razdrtega preko nadvoza avtomobilske ceste ali pa preko nadvoza čez avtocesto pred cerkvijo, kjer je pričetek Lahove ceste ter nato v kri¾i¹ču desno. Vzhodno pod naseljem v dolini Zacurek je potok istega imena, ki ponikuje pod Razdrtim v Rupah. Ob potoku je opu¹čen Pelakov mlin. Nad njim je staro zajetje ¹marskega vodovoda. Zahodno pod vasjo so njive Bečovke in Jagjevec.

Vas ima vodovod in kanalizacijo.

 

ZGODOVINA

Vas je v letu 1869 ¹tela 47 prebivalcev in bila dolgo časa med manj¹imi vasmi v KS ©marje-Sap. ©tevilo pa se je z leti vztrajno povečevalo najhitreje po letu 1991 ko je ¹telo 154 prebivalcev, v maju 2008 pa ¾e 257.Krajevna skupnost 

©MARJE - SAP

 

Predsednik: +386 (0)31 601 641

Tajnica: +386 (0)31 601 640

Pisarna:  +386 (0)1 787 57 83
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si

 


Koledar dogodkov
Javna razsvetljava 
Urejanje strani