BAJER ZACUREK


Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj 

NOSILEC PROJEKTA: OBČINA GROSUPLJE


Partnerji v projektu: Krajevna skupnost Šmarje - Sap, Turistično društvo Šmarje - Sap, Vzgojno varstveni zavod Kekec Grosuplje in Osnovna šola Šmarje - Sap

 

CILJI PROJEKTA:


Gre za manjše območje v zaledju naselja Šmarje - Sap, kjer se nahajata bajer Zacurek in studenec Medvedov izvir. Območje že sedaj predstavlja prijetno sprehajalno točko številnih krajank in krajanov Šmarja - Sapa, na robu gozda, ki je od centra Šmarja - Sapa oddaljena cca. 1 km. Lokacija je primerna za druženje, manjše športne aktivnosti, hkrati pa je tudi dobra izhodiščna točka za krajše pohode po gozdu in daljše ture proti Plešam in v smeri ljubljanske občine.

Lokacija je poznana tudi našim najmlajšim iz vrtca Pika, pa tudi učenkam in učencem šole v Šmarju - Sapu, do koder se radi odpravijo na pohod, prav tako služi za izvajanje delavnic na temo varovanja okolja, pomena vodnih virov in tudi za družabna srečanja.

Želja, da bi se območje lepo in primerno uredilo, pa je bila že večkrat izražena tudi s strani samih krajank in krajanov Šmarja - Sapa.


OPIS PROJEKTA:


V okviru projekta bomo tako na območju uredili brežino bajerja, podest za sedenje in manjši pomol, tam bodo svoj prostor našle tudi preproste fitnes naprave in otroška igrala, prav tako se bo uredil manjši prireditveni prostor. Če zaupamo še manjšo podrobnost, naj še povemo, da je na ploščadi predvidena tudi postavitev unikatne skulpture velikega sedečega medveda, ki bo prostoru dodal njegovo lastno, edinstveno identiteto.

Seveda se bo na območju namestilo tudi klopi, koše za smeti in pasje iztrebke, prav tako se bo območje opremilo z informativno tablo z informacijami o naravnih vrednotah v okolici in z interaktivno tablo z vsebino iz okolice, namenjeno predvsem popestritvi za mlajše.

Nastal bo prijeten, rekreativno družaben prostor za Šmarčanke in Šmarčane, pa tudi vse nas občanke in občane ter obiskovalce od drugod. Hkrati pa bo projekt prispeval tudi k večji informiranosti in ozaveščenosti domačinov in obiskovalcev o naravnih vrednotah, pomenu voda in izvirov ter posledično o tem, kako pomembna je skrb za čisto okolje.

 

FINANČNA KONSTRUKCIJA OPERACIJE /PROJEKTA


Celotna vrednost operacije - 112.605,90 EUR


Stopnja sofinanciranja iz ESRR je 80 % od upravičenih stroškov


Višina odobrenih sredstev iz ESRR              73.600,72 EUR

                                             delež EU               58.880,58                      

 


2021-02-03-Obveščevalna-tabla-Zacurek.pdf
Zimska služba na območju KS Šmarje - Sap


Zimsko službo na lokalnih cestah in javnih poteh na celotnem območju KS Šmarje - Sap izvaja JKP Grosuplje.


Informacije:

  • v času delovnega času JKP Grosuplje:  01 788 89 10
  • izven delovnega časa za lokalne ceste: 051 356 206 (Dejan)
  • izven delovnega časa za javne poti: 041 760 661 (Bojan)


Zimsko vzdrževanje se izvaja po Pravilniku o rednem vzdrževanju cest (Uradni list RS št. 36/14):

 

Skladno z 2. odstavkom 32. člena navedenega pravilnika je prevoznost ceste zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig. 


Ceste I. prednostnega razreda so avtoceste in hitre ceste, ceste II. prednostnega razreda pa pomembnejše regionalne ceste. Vse ceste, na katerih izvaja zimsko službo JKP Grosuplje, so III-VII prednostnega razreda.Zimsko službo na regionalnih cestah na celotnem območju občine Grosuplje izvaja podjetje CGP Novo mesto.