V Šmarju-Sap deluje cela vrsta odličnih in širom Slovenije znanih društev. Naj omenimo le nekatere. To so MPZ Šmarje-Sap, ki se lahko pohvali s številnimi gostovanji širom Slovenije in tudi izven nje. Letos smo praznovali 60. obletnico kulturnega društva Šmarje-Sap in  od vseh društev v okviru KUD Šmarje-Sap je ravno moški pevski zbor držal kontinuiteto in se obdržal do današnjih dni. Želimo jim še veliko uspehov in pa seveda tudi veliko novih članov.

Tukaj je tudi TD Šmarje-Sap, ki z raznovrstnimi prireditvami in akcijami skrbi za popestritev kulturnega dogajanja v našem kraju. Ravno tako skrbijo tudi za naše okolje z rednimi vsakoletnimi čistilnimi akcijami.

Tudi External link opens in new tab or windowTD Magdalenska Gora skrbi za našo edinstveno arheološko najdišče, ki ga celo domačini premalo cenimo in se še dobro ne zavedamo, kakšen turistični dragulj je v našem kraju. Žal je veliko najdenega na Dunaju in v Ameriki, vendar sedaj je svet majhen in tudi te dragocenosti se bodo nekoč morda vrnile domov v Slovenijo, kamor tudi sodijo.

Potem je tu tudi naše najštevilčnejše društvo Društvo upokojencev Šmarje-Sap. Tudi oni so izredno aktivni in marsikatera prireditev bi bila brez njih zelo osiromašena.

In na koncu lahko zaključimo še z našim najstarejšim društvom, ki obstaja že od leta 1881. To je Gasilsko društvo Šmarje-Sap, katero je izredno dejavno in vedno pripravljeno za pomoč v naravnih in drugih nesrečah. Njihovi člani se vsakoletno izobražujejo in tudi strojni park se redno obnavlja. Izgradili so si nov dom, prizidek k domu ter uredili dvorišče.  Tudi njihovih članov je zelo veliko in so edini, ki imajo dokaj veliko podmladka, tako da se za prihodnost gasilskega društva ni potrebno bati.

O vseh teh in pa tudi še o drugih društvih lahko bolj podrobne informnacije izveste s klikom na njihovo povezavo na levem meniju.
Mladi igralci so pred časom uprizorili dober škeč, katerega si lahko ogledate na sledeči povezavi: External link opens in new tab or windowhttp://www.vimeo.com/2859089