Krajevna skupnost Šmarje-Sap obsega naslednje vasi : Cikava, Gajniče, Huda Polica, Mali Vrh, Paradišče, Podgorica, Sela,Šmarje-Sap, Veliki Vrh, Tlake in Zgornja Slivnica.

 

V spodnji tabeli je nekaj statističnih podatkov števila prebivalcev po posameznih krajih naše KS.


Statistični podatki o številu prebivalcev na dan 1.7.2013 po naseljih KS Šmarje-Sap:

 
Ime naselja1.7.2013
skupaj
0-14 let% 15-64 let%65+ let%
CIKAVA2725921,6918768,75269,56
GAJNIČE4848,333470,831020,83
HUDA POLICA23521,741565,22313,04
MALI VRH PRI ŠMARJU3625214,3625169,345916,30
PARADIŠČE74912,166182,4345,41
PODGORICA PRI ŠMARJU841113,105970,241416,67
SELA PRI ŠMARJU1703218,8211668,242212,94
ŠMARJE-SAP151225016,53103668,5222614,94
TLAKE2575922,9618170,43176,61
VELIKI VRH PRI ŠMARJU23539326,3522563,74359,92
ZGORNJA SLIVNICA1102119,096660,002320,91
SKUPAJ KS Šmarje-Sap326559518,22223168,3343913,45
SLOVENIJA205911429928814,53140329768,1835585917,28
Vir : Centralni register prebivalstva
 
Hitri pregled:
Glede na % od skupnega števila prebivalcev v posameznem naselju lahko razberemo, da ima najmlajšo populacijo v naši KS naselje Veliki Vrh sledijo pa mu Tlake, Huda Polica in Cikava.
Delež najstarejšega prebivalstva pa imajo največje, naselja Zgornja Slivnica in Gajniče.
Najslabše kažejo kazalci za naselje Gajniče, katero ima najmanjši delež mladih od 0-14 let in največji delež starejših od 65 let. To pomeni, da se naselje pospešeno stara.
Najboljši kazalci pa kažejo za naselja Veliki Vrh in Tlake, saj imata obe naselji zelo velik delež mladih do 14 let ter zelo majhen delež starejših nad 65 let. Očitno so se v ta kraja priseljevale v glavnem mlade družine, kar pomeni, da je naša krajevna skupnost prijazna za mlade družine in nudi njihovim otrokom srečno in varno odraščanje v najbolj občutljivih letih.
PRIMERJAVA S SLOVENIJO:
Pogled na povprečje v Sloveniji lahko rečemo, da imamo v Šmarju-Sap nadpovprečen delež mladih in podpovprečen delež starejših, kar je zelo vzpodbudno za prihodnji razvoj kraja.

Statistični podatki števila prebivalcev po naseljih v KS Šmarje-Sap:
Ime naselja1.1.
2009
1.1.
2010
1.1.
2011
1.1.
2012
1.1.
2013
CIKAVA253251254260262
GAJNIČE4542424146
HUDA POLICA2326242323
MALI VRH PRI ŠMARJU358361351359361
PARADIŠČE6970727171
PODGORICA PRI ŠMARJU8990898584
SELA PRI ŠMARJU161157160165168
ŠMARJE-SAP14731488149215121525
TLAKE214224228250246
VELIKI VRH PRI ŠMARJU278299324333343
ZGORNJA SLIVNICA98102104108108
SKUPAJ KS Šmarje-Sap30613110314032073237
Vir : Centralni register prebivalstva
 

Statistični podatki za pretekla leta:
Ime naseljaMaj 2008 Dec. 2007Junij 2007Nov. 2006Junij 2006Nov. 2005Maj 2005Okt 2004April 2003
CIKAVA249 241244239236225225227220
GAJNIČE45 4546464646464133
HUDA POLICA24 2424252323232322
MALI VRH PRI ŠMARJU354 354353353354360357360360
PARADIŠČE68 6869646362616265
PODGORICA PRI ŠMARJU84 8291898992898687
SELA PRI ŠMARJU162 161161161159159160158152
ŠMARJE-SAP1459 14601458146314591459145414321369
TLAKE184 184168154137131128122121
VELIKI VRH PRI ŠMARJU257 251247251251248248247240
ZGORNJA SLIVNICA100 104104111113116117106100
Vir : Centralni register prebivalstva
 

 NEKAJ STAREJŠIH FOTOGRAFIJ VASI IZ NAŠE K S