TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE – SAP

                                       

 

Lahova cesta 1

1293 Šmarje – Sap

Telefon: 051 254 462 in 041 513 839                                                                               

E-mail:  External link opens in new tab or windowtdsmarjesap@gmail.com

 

ORGANI:


UPRAVNI ODBOR:

Jože Grozde (predsednik)

Zdenka Semenič (podpredsednica)

Mira Zaviršek (tajnica)

Lojzka Zajec (blagajničarka)

Sonja Boh, Iva Čakš, Tatjana Škamperle, Katja Bricelj, Betka Simonič, Ljuba Ahlin in Milena Maganja

 

NADZORNI ODBOR:

Jožefa Kastelic, Roman Virant, Olga Meglen

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Dane Galonja, Žagar Ana, Cizelj Fani

 

Dejavnost TD je še posebej pomembna  v okolju, ki nima drugih nosilcev turistične ponudbe. V TD se ljudje interesno povezujejo na načelih svobodnega združevanja in prostovoljnosti dela. Z aktivnostmi, ki jih izvajamo celo leto, želimo oživiti staro šmarsko jedro, vzpodbujati okoljsko - olepševalne in rekreativne dejavnosti ter ohranjati kulturno dediščino kraja.

                  

 

Z namenom ohranjanja kulturne dediščine v kraju smo v program dela vključili tudi večletni projekt "Pot kulturne dediščine Šmarje - Sap". Cilj projekta je, da v nekaj letih trasiramo in z informacijskimi tablami opremimo pot, ki bo zanimiva  tako za pohodnike, kot kolesarje in bo hkrati osveščala  domačine in seznanjala popotnike o dediščini našega kraja.